Betalskydd

Betalskydd ger fördelar både för slutkund och företag och ersätter kostnaderna för exempelvis en avbetalning eller faktura.

Betalskydd ersätter kostnaderna för en avbetalning, en finansiering eller en faktura. Exempel fasta kostnader i ett abonnemang, ett bolån/kredit eller vid köp av kapitalvara på avbetalning. Försäkringen ersätts oftast månadsvis i de fall kunden drabbas av olycksfall, arbetslöshet, långtidssjukskrivning eller vård av nära anhörig. Försäkringen kan även ersätta hela det utestående beloppet vid Allvarlig sjukdom och dödsfall.

Fördelarna för slutkunden vid tecknande av försäkring

  • Bevarad kreditvärdighet
  • Trygghet/ säkerhet
  • Bibehållen levnadsstandard
     

Fördelarna för företaget som erbjuder försäkringen

  • Minskade kreditförluster
  • Ökar kundlojaliteten och marknadsvärdet
  • Goda intjäningsmöjligheter

    Kontakta oss för mer information - Kontakta oss
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB