Leasing­försäkring

Vi skräddarsyr leasingförsäkringar för allt från datorer till personbilar och större maskiner.

För företag är det vanligt att leasa allt från datorer och telefonväxlar till personalbilar och stora maskiner. Ofta står ett finansbolag bakom leasingobjektet. Finansbolaget samt brukaren har ett stort intresse av att leasingobjektet är rätt försäkrat under hela avtalsperioden. Vi skräddarsyr leasingförsäkring beroende på behov av trygghet / mervärde som finns från de olika parterna.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB