Kombinerad företags­försäkring

Vår kombinerade företagsförsäkring är en verksamhetsförsäkring för mindre företag.

I Provins arbete med organisationer/ företag är en av de viktigaste delarna att arbeta skadeförebyggande. Vi lokaliserar problemen och lägger tillsammans med kunden upp en långsiktig strategi kring förbättringsåtgärder. Detta i sin tur leder till lägre premier och ett bredare försäkringsskydd.

Företaget tecknar oftast flera olika försäkringar. De mest förekommande är:

Kombinerad Företagsförsäkring

 • Egendom
 • Ansvar
 • Avbrott
 • Rättsskydd
 • Tjänsteresa
   

Försäkringen kan utökas med t.ex.:

 • Proffessionsansvar
 • Förmögenhetsbrott
 • Kundolycksfall
   

Sjukavbrottsförsäkring
Täcker verksamhetens fasta kostnaderna vid längre stillestånd p.g.a. sjukdom.

Sjukvårdsförsäkring
Ger snabb och direkt vård vilket leder till en snabbare återgång till verksamheten. Det är idag vanligt att man tecknar sjukavbrotts- och sjukvårdsförsäkringen tillsammans. Effekten av tidig och riktad vård är:

 • Snabbare tillfrisknande
 • Kortare avbrott i verksamheten


  Kontakta oss för mer information - Kontakta oss
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB