GOLFBANE­FÖRSÄKRING

Svensk Golfbaneförsäkring är en omfattande försäkringslösning för er Golfbane­anläggning.

Läs mer på vår hemsida för golf! www.golfforsakringar.se 

Försäkringen är framtagen utifrån en stor erfarenhet och kompetens när det gäller försäkringar för Svensk Golf. Försäkringsgivare är Folksam som är affärspartner till Svenska Golfförbundet.
 
Försäkringslösningen har skapats utifrån en omfattande riskanalys, vilket garanterar golfklubbens trygghet. Detta ger den ansvarige på golfklubben trygghet, i vetskapen att klubben är rätt försäkrad och att samtliga villkor är uppfyllda.
 
Svensk Golfbaneförsäkring innehåller förutom en omfattande egendomsförsäkring också ett skydd för golfklubbens medlemmar och dess personal. När vi skapat Svensk Golfbaneförsäkring har vi anpassat villkoret utifrån golfklubbens vardag och inte tvärtom. All skadereglering handläggs av särskilt utvalda skadereglerare med särskild golfkompetens.
 
Svensk Golfbaneförsäkring är en omfattande försäkringslösning för golfklubben till en rimlig kostnad. För kompletta villkor kontakta Provins Insurance.
 
Den speciella omfattningsgarantin ger dig som ansvarig en extra trygghet i att bästa villkorsskrivning gäller vid jämförelse med andra försäkringsgivares villkor, som vi efter överenskommelse anger i försäkringsbrevet.

Tilläggsförsäkringar

FORDON – Vi försäkrar hela din fordonspark. Registreringspliktiga eller ej.
ANTICIMEX – Skadedjursförsäkring.

Kvalitet, kunskap och engagemang

En bred kunskap och mångårig erfarenhet ligger till grund för vår verksamhet i Provins Insurance AB. En framgångsrik försäkringsförmedlare måste kunna se möjligheter där andra ser problem, och finna lösningar även för komplicerade risker.

Vår försäkringslösning innehåller följande moment:

Grundsjälvrisk 0.2 PBB

 • Egendomsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring - Verksamhet/Produkt
 • Rättsskyddsförsäkring inkl skattemål
 • VD/Styrelseansvarsförsäkring 2 000 000 sek
 • Allrisk
 • Bevattningsanläggning
 • Skadegörelse hela golfbanan inklusive greener
 • Storm- och hagelförsäkring
 • Avbrottsförsäkring
 • Medlemsavgiftsförsäkring
 • Oljeskade- och cisternförsäkring
 • Epedimiavbrott
 • Entreprenadförsäkring i egen regi
 • Översvämmning pga myndighetsbeslut
 • Merkostnader myndighetskrav
 • Maskinförsäkring
 • Maskinavbrottsförsäkring
 • Fastighetsmaskinförsäkring
 • Hyresförlust- / extrakostnadsförsäkring
 • Nyckelförlust i samband med stöld
 • Krisförsäkring
 • Verktygsförsäkring
 • Lyft- och Transportförsäkring
 • Tjänstereseförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Personskada vid överfall
 • Kundolycksfall
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Övrigt som ingår automatiskt
 • Villkorsgaranti
 • Sjukvårdsförsäkring

  Juridisk Information 
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB