Svenska Sport­försäkringar

Svenska Sportförsäkringar erbjuder föreningar och organisationer inom Idrotts-Sverige kompetens & utveckling i försäkringsfrågor.

Svensk idrott är i dag en spännande blandning av ideella krafter och ökande kommersiella intressen. I takt med att idrotten kommersialiseras ökar också de ekonomiska riskerna, både för föreningar samt den individuella idrottaren.

Svenska Sportförsäkringar AB startade i januari 2011 och är ett helägt dotterbolag till Provins Insurance AB. Affärsidén är att erbjuda föreningar, organisationer etc inom Idrotts-Sverige kompetens och utveckling avseende försäkringsfrågor.
 
Inom området Golfbaneförsäkringar är Svenska Sportförsäkringar AB anknuten förmedlare till Folksam. Tillsammans med Folksam har Svenska Sportförsäkringar utvecklat produkten Svensk Golfbaneförsäkring.
 
Läs mer på svenskasportforsakringar.se

 

Svenska Sportförsäkringar
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB