Provins historia

Provins Insurance startade sin verksamhet 1996 och har sedan dess växt både verksamhetsmässigt och geografiskt.

Provins Insurance startades i juli 1996 och var främst inriktad på Sjö och transportförsäkring. 1/1 2006 fusionerades verksamheten med Osséen Försäkringsmäklare Nord AB från Östersund och bildade det gemensamma bolaget Provins Osséen Insurance AB. Bolaget ändrade åter namnet till Provins Insurance AB 2007. 2008 startades ett kontor i Stockholm. 2015 såldes en minoritetspost av aktier till Söderberg & Partners AB.

 

Bolaget i korthet:

  • 20 st. medarbetare fördelat på kontoren i Östersund, Sundsvall och Stockholm
  • Gränsöverskridande verksamhet i 22 länder
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB