Reklamation
& klagomål

Vi prioriterar att du ska vara nöjd med det arbete som vi utför. Om du ändå skulle känna att du inte är helt nöjd, kontakta oss.

Provins Insurance AB vill att du ska vara nöjd med det arbete vi utfört. Är du inte nöjd efter att ha talat med din ordinarie kontaktperson hos oss använder du adressen nedan för att reklamera eller klaga på något. Klagomålet ska framföras skriftligen via brev.

Kontakt

Provins Insurance AB
Klagomålsansvarig
Storgatan 26
831 30 Östersund

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB