Transport-­
försäkringar

Provins Insurance hjälper dig att analysera ditt försäkringsbehov inom transportförsäkring.

Varor som exporteras eller importeras utgör ett betydande värde för köpare och säljare. Inget transportsätt är riskfritt, varor med fartyg, bil, järnväg och flyg skadas eller försvinner dagligen. Transportförsäkringen ersätter skador och förluster till fullt fakturavärde.

Vad vi kan hjälpa er med

  • Analysera försäkringsbehovet.
  • Utvärdera nuvarande försäkringsskydd.
  • Upphandla försäkringar. Utvärdera offerter.
  • Utbilda i skadeförebyggande åtgärder.
  • Bistå försäkringstagaren vid skador.
  • Lättadministrerad hantering.
  • Löpande handläggning.


Provins Insurance har sedan starten 1996 arbetat inom transportförsäkringsbranschen, och är idag Sveriges största försäkringsförmedlare inom detta område. Vi har stor erfarenhet av och arbetar mot såväl svenska som utländska transportföretag

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB