Vid skada

RFs Grundförsäkring

Försäkring för licensierade tränare


Ansvarsförsäkring (för licensierade tränare)

Anmäl skada till Länsförsäkringar.
Tfn 08-588 424 12
E-post
Ange försäkringsnummer 4033086 ange att det gäller ansvarsskada.

Olycksfallsförsäkring (för licensierade tränare)

Anmäl olycksfall/skada till Folksam.
Tfn 0771-960 960
Ange försäkringsnummer KF9439408

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB