Ansvars­försäkring

Försäkringen gäller för företaget samt företagets anställda i tjänsten.

Gäller när skadeståndskrav framställs mot den försäkrade. Utreder om skadeståndsskyldighet föreligger. Förhandlar med den som kräver skadestånd. För den försäkrades talan vid rättegång. Betala skadestånd utöver självrisk.

Vad vi kan hjälpa er med

  • Anpassa försäkringen efter den verksamhet som ni bedriver.
  • Att försäkringen gäller i enlighet med era leveransavtal.
  • Anpassar försäkringsbeloppen efter era behov.
  • Upphandla försäkring.
  • Utvärdera offerter.
  • Teckna samt att fortlöpande uppdatera försäkringen.
  • Ge råd vid skador.

Kontakta oss för mer information - Kontakta oss


Juridisk Information 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB