Kredit­försäkring

Försäkra bort era kreditrisker och därigenom få en tryggare tillvaro genom att er budget faktiskt uppnås.

Svenska företag upplever att kundfordringar både på inhemska och utländska kunder förblir obetalda p.g.a. insolvens, vid kreditgivning finns det alltid en risk att inte få betalt. Nu kan Ni försäkra bort Era kreditrisker och därigenom ha en tryggare tillvaro genom att Er budget faktiskt uppnås. Återvinning från Kreditförsäkring av upp till 90% av det faktiska värdet (ex. CIF). För att ge Er förslag till Kreditförsäkring för Ert företags behov behöver vi ett ifyllt frågeformulär samt Er senaste årsredovisning.

 

Kontakta oss för mer information - Kontakta oss


Juridisk Information 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB