VD & Styrelse-­
ansvars­försäkring

Försäkringen ger skydd för företagets ledande befattningshavare vid skadeståndskrav.

Skadeståndskraven gäller sådant som baseras på en händelse som uppstått genom deras agerande, som till exempel:

 • Försummelser som orsakar företaget eller människor utanför företaget skador.
 • Överträdelse av förvaltningsuppdrag.
 • Dålig förvaltning.
 • Oriktighet eller försummelse vid lämnande av finansiell information.
 • Oriktig framställning.
 • Konkurs- eller insolvenssituationer.
 • Brott gentemot myndighetsföreskrift.
 • Felaktigt handhavande av personal.

Vad vi kan hjälpa er med

 • Anpassa försäkringen efter den verksamhet som ni bedriver.
 • Anpassar försäkringsbeloppen efter era behov.
 • Upphandla försäkring.
 • Utvärdera offerter.
 • Teckna samt att fortlöpande uppdatera försäkringen.
 • Ge råd vid skador.

Kontakta oss för mer information - Kontakta oss


Juridisk Information 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB