Rehabiliterings-­
försäkring

Tidig och aktiv rehabilitering gör att den anställde kan komma tillbaka till jobbet snabbare efter en olycka eller sjukdom.

Rehabiliteringsförsäkring hjälper både den anställde och företaget.

Var fjärde Svenskt företag saknar beredskap för hantering av långtidssjukskrivna medarbetare. Detta trots att drygt vartannat företag har haft erfarenhet av långtidssjukskriven personal.
 
Snabb och professionellt skött rehabilitering är den bästa lösningen för både den anställde och företaget.
 
Genom försäkring blir rehabiliteringen hanterad av experter. Försäkringen bekostar utredning och upprättande av rehabiliteringsplan.

 

Kontakta oss för mer information - Kontakta oss

Juridisk Information 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB