Tjänste­pension

Tjänstepension är en förmån som arbetsgivaren tillhandahåller.

Förmånen är en viktig del av den anställdes avtal med arbetsgivaren, det är ersättning för utfört arbete, en uppskjuten lön. Istället för att ta ut all ersättning i form av lön, så tryggas framtiden med en del av utrymmet.

Tjänste­pensionen kan bestå av

  • Ålderspension till den anställde
  • Efterlevandepension till familjen
  • Sjukpension samt premiebefrielseskydd

Komplement

Tjänstepensionen är ett komplement till skyddet i allmän försäkring. Den allmänna försäkringen ger ett grundskydd på inkomster upp till 7,5 förhöjda prisbasbelopp. På lönedelar över denna nivå ger det allmänna inga förmåner.

Alternativ ITP - så kallad "10 taggar­pension"

Tjänar du mer än tio inkomstbasbelopp per år och är ansluten till ITP-planen nr 2. Då kan du ha möjlighet att placera en större del av din pensionspremie i andra lösningar än de som din arbetsgivare har valt. Det ger möjlighet till en högre pension framgent.

Löneväxling

Den anställde avstår en del av sin bruttolön till förmån för en extra avsättning till tjänstepension. Det ger den anställde en förstärkning av den framtida pensionen från 65 års ålder, alternativt möjliggöra en tidigare pensionering helt eller delvis. Tidigaste uttagstidpunkt är 55 års ålder.

Förvaltning

Tjänstepensionsmedel kan förvaltas inom såväl flexibel fondförsäkring som traditionell försäkringsförvaltning.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB