Fastighets-­
försäkring

För er som äger eller förvaltar kommersiella fastigheter bostäder eller rörelse erbjuder vi upphandling, administration och skadeservice.

Provins medarbetare har en bred kompetens och lång erfarenhet av att hantera fastighetsbolagens försäkringsbehov. Våra fastighetsförsäkringskunder består av både privata och kommunalägda bolag.

Vad vi kan hjälpa er med

 • Analysera försäkringsbehovet
 • Utvärdera nuvarande försäkringsskydd
 • Upphandla försäkringar
 • Utvärdera offerter
 • Utbilda i skadeförebyggande åtgärder
 • Bistå försäkringstagaren vid skador
 • Lättadministrerad hantering
 • Löpande handläggning.


En fullvärdig fastighetsförsäkring innehåller skydd vid:

 • Brand – Elfenomen, Åskslag, Explosion m.m.
 • Inbrott – Stöld,Skadegörelse
 • Vattenskada
 • Glasskada – Fönster, Skyltar m.m
 • Rån – Överfall
 • Transport, Maskin och Datorskada – Hyresförlust, Extrakostnader samt Ansvarsskydd i händelse av skadeståndskrav mot ägare eller förvaltare av fastighet. Den innehåller vidare ersättning för följdskador
 • Ansvarsförsäkringen – Utreder, Förhandlar, För den försäkrades talan, Betalar skadestånd över självrisk

  Kontakta oss för mer information - Kontakta oss


  Juridisk Information 
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB