Sparande & person­försäkring

Personförsäkring, livförsäkring, kapitalförvaltning och tjänstepension till företag och privatpersoner.

Provins Insurance strävar alltid efter att bemöta högt ställda krav och för att du ska få bästa lösningen på försäkringsprodukter och sparande utifrån din situation, vart du än är i livet.

Vi verkar lokalt i Östersund, Sundsvall och Stockholm där ni får ett personligt bemötande för komplexa produkter. Våra försäkringsförmedlare är erfarna, engagerade och strävar efter långvariga relationer där du som kund ska få en så bra upplevelse som möjligt. Genom Söderberg & Partners som vi tillhör har vi även tillgång till en stor mängd förmånliga produkter som är svår att mtacha på den tradionella marknaden.

Kontakta oss för mer information - Kontakta oss

Läs mer om vår juridiska information här: Juridisk Information 

 

Mer om Livförsäkring, Personförsäkring & Sparande

TJÄNSTE­PENSION

Tjänstepension är en förmån som arbetsgivaren tillhandahåller.

Förmånen är en viktig del av den anställdes avtal med arbetsgivaren, det är ersättning för utfört arbete, en uppskjuten lön. Istället för att ta ut all ersättning i form av lön, så tryggas framtiden med en del av utrymmet.

Tjänste­pensionen kan bestå av

  • Ålderspension till den anställde
  • Efterlevandepension till familjen
  • Sjukpension samt premiebefrielseskydd

Komplement

Tjänstepensionen är ett komplement till skyddet i allmän försäkring. Den allmänna försäkringen ger ett grundskydd på inkomster upp till 7,5 förhöjda prisbasbelopp. På lönedelar över denna nivå ger det allmänna inga förmåner.

Alternativ ITP - så kallad "10 taggar­pension"

Tjänar du mer än tio inkomstbasbelopp per år och är ansluten till ITP-planen nr 2. Då kan du ha möjlighet att placera en större del av din pensionspremie i andra lösningar än de som din arbetsgivare har valt. Det ger möjlighet till en högre pension framgent.

Löneväxling

Den anställde avstår en del av sin bruttolön till förmån för en extra avsättning till tjänstepension. Det ger den anställde en förstärkning av den framtida pensionen från 65 års ålder, alternativt möjliggöra en tidigare pensionering helt eller delvis. Tidigaste uttagstidpunkt är 55 års ålder.

Förvaltning

Tjänstepensionsmedel kan förvaltas inom såväl flexibel fondförsäkring som traditionell försäkringsförvaltning

 

BEHOVS­ANALYS

Vi gör en kundanpassad behovsanalys och går igenom frågor som avkastning, riskbenägenhet och familjesituation m.m..

Förutsättningen för att Provins Insurance ska leva upp till högt ställda förväntningar är kunskap om kundens situation och behov. Vid våra möten gör Provins Insurance en djupgående analys och går igenom frågor som:

  • Avkastning
  • Riskbenägenhet
  • Tidshorisont
  • Familjesituation
  • Skattefrågor

Avkastning

När vi går igenom dina krav och önskemål på förväntad avkastning tittar vi på din ekonomi. I analysen väger vi samman samliga delar som aktier, obligationer, valutor, fastighetsinnehav mm.

Förväntningar

En viktig del i processen är kunskap om kundens förväntningar. Genom att vi har en klar bild av just dina önskemål på avkastning och risknivå presenterar vi produkter och tjänster som bäst motsvarar dina önskemål.

Förslag

När vi gjort en grundlig behovsanalys presenterar vi ett förslag som motsvarar dina krav och förväntningar. Överenskommelsen dokumenteras i en handling där underlaget för det aktuella förslaget finns presenteras.

Tidshorisont

Tidshorisont med en placering är en viktig del i analysen av vilken produkt eller tjänst som passar bäst. Även här är det viktigt att ta hänsyn till din totala situation för att uppnå optimalt resultat. Till planeringen av förväntad avkastning och risknivå läggs en tidsperiod under vilken vi mäter resultatet.

Individuella önskemål

Innan vi utformar ett förslag och lägger fast planen för det framtida samarbetet går vi igenom om det finns speciella individuella önskemål som både vi och våra samarbetspartners ska beakta.

Uppföljning

Vi bevakar hur din ekonomiska situation utvecklas och lägger fram en plan för kontinuerlig uppföljning. Det är viktigt med en kontinuerlig uppföljning för att säkerställa att både vi och våra samarbetspartners följer upp uppställda riktlinjer

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB