Behovs­analys

Vi gör en kundanpassad behovsanalys och går igenom frågor som avkastning, riskbenägenhet och familjesituation m.m..

Förutsättningen för att Provins Insurance ska leva upp till högt ställda förväntningar är kunskap om kundens situation och behov. Vid våra möten gör Provins Insurance en djupgående analys och går igenom frågor som:

  • Avkastning
  • Riskbenägenhet
  • Tidshorisont
  • Familjesituation
  • Skattefrågor

Avkastning

När vi går igenom dina krav och önskemål på förväntad avkastning tittar vi på din ekonomi. I analysen väger vi samman samliga delar som aktier, obligationer, valutor, fastighetsinnehav mm.

Förväntningar

En viktig del i processen är kunskap om kundens förväntningar. Genom att vi har en klar bild av just dina önskemål på avkastning och risknivå presenterar vi produkter och tjänster som bäst motsvarar dina önskemål.

Förslag

När vi gjort en grundlig behovsanalys presenterar vi ett förslag som motsvarar dina krav och förväntningar. Överenskommelsen dokumenteras i en handling där underlaget för det aktuella förslaget finns presenteras.

Tidshorisont

Tidshorisont med en placering är en viktig del i analysen av vilken produkt eller tjänst som passar bäst. Även här är det viktigt att ta hänsyn till din totala situation för att uppnå optimalt resultat. Till planeringen av förväntad avkastning och risknivå läggs en tidsperiod under vilken vi mäter resultatet.

Individuella önskemål

Innan vi utformar ett förslag och lägger fast planen för det framtida samarbetet går vi igenom om det finns speciella individuella önskemål som både vi och våra samarbetspartners ska beakta.

Uppföljning

Vi bevakar hur din ekonomiska situation utvecklas och lägger fram en plan för kontinuerlig uppföljning. Det är viktigt med en kontinuerlig uppföljning för att säkerställa att både vi och våra samarbetspartners följer upp uppställda riktlinjer.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB