Fonder

Som förmedlare är vårt uppdrag att våra kunder får tillgång till marknadens bästa fonder och förvaltare.

Aktiefond passar för dig som sparar på sikt. En aktiefond placerar i börsnoterade aktier i Sverige och/eller utomlands. Värdet på dina andelar styrs av värdet på aktierna i fonden.
 
Det är ett bra sätt att spara på aktiemarknaden eftersom du kan få en bred riskspridning jämfört med att placera i enskilda aktier.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB