Aktie­index-
obligationer

En indexobligation kombinerar aktiens möjligheter och obligationens trygghet.

Det är bara avkastningen du riskerar. Den är beroende av utvecklingen på en eller flera värdepappersmarknader. Däremot riskerar du inte att förlora ditt insatta kapital. Med en aktieindexobligation kan du på så sätt få del av en intressant marknad utan den risk det vanligen medför.
 
Avkastningen kan knytas till aktie-, ränte- eller valutamarknader. Stiger värdet på den aktuella marknaden får du del av detta, sjunker det får du ingen avkastning, men du får tillbaka det insatta beloppet. Vissa aktieindexobligationer har en överkurs, då är det nominella beloppet garanterat och en del kan ha en viss garanterad avkastning. Löptiden är oftast mellan 2-5 år.
 
Om du vill sälja dina aktieindexobligationer i förtid finns det ofta en andrahandsmarknad.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB