Kapital­försäkring
– Privat

Kapitalförsäkring är en produkt med många användningsområden som många tecknar ur ett rent placeringsperspektiv.

För den som väljer kapitalförsäkring som placering har välja mellan traditionell-, fond- och depåförvaltning. Skatteregler för kapitalförsäkring anses ofta vara förmånliga.

Skatteregler för kapital­försäkring är förmånlig

  • Inom kapitalförsäkringen utlöses ingen realisationsskatt.
  • Du betalar en årlig avkastningsskatt, som ofta är lägre än skatten på andra sparformer.
  • När du tar ut pengarna betalar du ingen inkomstskatt .

Generationsskifte

"Kapitalförsäkring är fortfarande bra att ha". Från många håll sprids det felaktiga ryktet att kapitalförsäkringar inte längre fyller något syfte när nu arvs- och gåvoskatten är borta. Detta är felaktigt. kapitalförsäkringar är fortfarande ett skatteeffektivt sätt att spara och på så sätt åstadkomma medel till exempel till utfyllnad vid arvsskiften. Kapitalförsäkringar har också den fördelen att du normalt kan ändra och ta bort förmånstagare när du vill.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB