Privat pension

För många är den allmänna pensionen långt ifrån tillräcklig, därför bör du satsa på att pensionsspara i en pensionsförsäkring.

Varför bör du spara i en pensions­försäkring?

 • Ett nytt pensionssystem har införts i Sverige som heter Allmän Pension. Den har ersatt det gamla ATP och folkpension, och innebär för det flesta en lägre pension än det gamla systemet.
   
 • För många är Allmän Pension långt ifrån tillräckligt om du vill behålla din levnadsstandard när du går i pension. Inkomsten kan sjunka med så mycket som 40-50%. Pensionerar du dig före 65 blir det tyvärr ännu mindre pensionspengar.
   
 • Därför bör du satsa på att pensionsspara i en pensionsförsäkring. Den kan också göra det möjligt för dig att gå i pension lite tidigare, tex samtidigt som din make/maka, eller ge dig möjligheten att trappa ner åren före pensionering.


Vi erbjuder en pensionsutredning och anpassad analys. Denna ger en dagsaktuell överblick över den egna och familjens situation vid olika typer av händelser.

Trygghet även för dina efterlevande

Ditt eget pensionssparande kan i samma försäkring kombineras med ett efterlevandeskydd. Det innebär att du kan ge dina närmaste extra ekonomisk trygghet om du skulle avlida.

Sparskydd om du blir sjuk

Ditt eget pensionssparande kan i samma försäkring kombineras med premiebefrielse. Det innebär att försäkringsbolaget betalar ditt sparandet om du blir sjuk.

Vilka sparalternativ kan du välja?

Det finns huvudsakligen två typer av pensionsförsäkringar:

 • Traditionell pensionsförsäkring - ger dig ett tryggt sparande med garanterad tillväxt och en ekonomisk trygghet för framtiden.
   
 • Fondanknuten pensionsförsäkring - för dig som själv vill välja i vilka fonder där kapitalet placeras. Du kan när som helst flytta dina pengar mellan olika fonder utan att det normalt kostar dig någon avgift.
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB