Direkt­pension

Direktpension är ett avtal om pension mellan en arbetsgivare och en anställd, där pensionen utbetalas direkt från arbetsgivaren.

Pensionen kan säkerställas på olika sätt tex. genom bankgaranti, konto eller stiftelse, men det vanligaste är via en företagsägd kapitalförsäkring som pantförskrivs som säkerhet för den anställdes pensionsfordran. Detta ger då den anställde rätten före andra borgenärer.
 
En stor fördel med direktpension är att man kan koppla vissa villkor till pensionsutbetalningen. Det kan tex. vara att den anställde måste stanna kvar i tjänst ett visst antal år eller till en viss ålder. Är inte dessa villkor uppfyllda så återgår pengarna till företaget.
 
Genom kopplandet av villkor till utbetalningen är direktpension användbart på temat rekrytera, belöna och behålla personal. En direktpension används ofta för att ge förmåner utöver avdragsrätt och vid pensionsålderssänkningar.
 
Skattekonsekvenser: Kapitalförsäkringspremien är inte avdragsgill vid avsättningstidpunkten och företaget betalar då inte heller någon löneskatt. Avdragsrätten uppkommer vid pensionsutbetalningen då företaget även erlägger löneskatt.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB