Företagets ägare­struktur

Provins Insurance har en stabil ägarstruktur och alla ägarna är verksamma i bolaget.

Ägarna i Provins Insurance är:
Gunnar Ageskär
Jens Jonsson
Anders Jolhed
Lars R Engström
PO Söderberg & Partner AB

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB