Liv­försäkring

Livförsäkringen innehåller momentet dödsfallskapital.

Dödsfallskapital
Dödsfallskapitalet utbetalas till efterlevande. Beroende på livssituation kan syftet vara att lösa lån och/eller ge de efterlevande en ekonomisk grundtrygghet.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB