Sjuk- & olycksfalls-­
försäkring

Försäkringen gäller om du får bestående kroppsskada, oavsett när på dygnet och om den uppkommit genom olycksfall eller sjukdom.

Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen. Den gäller om Du får en bestående kroppsskada, oavsett om den uppkommit genom olycksfall eller sjukdom.

Det är viktigt och känna till att betydligt fler människor får en bestående invaliditet p.g.a. sjukdom än p.g.a. olycksfall. Kostnader täcks dock endast vid olycksfallsskador. Om man jämför med bilförsäkring kan man säga att Du med denna försäkring får helförsäkring istället för halvförsäkring.

Vid sjukdom eller olycksfall kan försäkringen ersätta följande:

  • Invaliditetskapital
  • Kostnadsersättningar
  • Merkostnader vid skada
  • Rehabilitering och hjälpmedelskostnader
  • Kristerapi - psykologtjänster.
  • Dödsfallsbelopp
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB