Olycksfalls-­
försäkring

Olycksfalls­försäkringen gäller dygnet runt i hela världen när olyckan är framme.

Försäkringen kan ge dig följande ersättningar:

  • Kostnader såsom läke -, tandskade - och resekostnader, merkostnader, psykologtjänster, rehabilitering och hjälpmedelskostnader
  • Inkomstbortfall
  • Invaliditetskapital som ger Dig ersättning i förhållande till Dina bestående kroppsskador
  • Dödsfallskapital
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB