Kritisk Sjukdoms­försäkring

Försäkringen gäller om den försäkrade drabbas av någon av ett flertal uppräknade diagnoser, sk kritiska sjukdomar.

Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp. För att ersättning ska utbetalas ska den försäkrade oftast vara vid liv 3 månader efter det att sjukdomen först diagnostiserats.

Beroende på val av försäkringsbolag ersätts nedan angivna diagnoser:

 • Cancer
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke
 • Operation av hjärtats kranskärl
 • Operation av aorta, Operation av hjärtklaff
 • Upphörande av njurfunktionen
 • Organtransplantation
 • Koma
 • Hodgkins sjukdom
 • HIV/AIDS från blodtransfusion
 • Dövhet, Lemförlust
 • Blindhet
 • Förlorad talförmåga
 • Motorneuronsyndrom
 • Multipel skleros
 • Förlamning
 • Parkinsons sjukdom
 • Alzheimer
 • Creutzfeldt-Jakobs syndrom
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB