Tillfälligt inkomst­bortfall
TTD

Vi erbjuder bra försäkringar för om du som idrottare skadar dig så att du tillfälligt eller permanent inte kan utöva din idrott.

Som idrottare är du väldigt beroende av din fysiks och mentala hälsa för att kunna tjäna din inkomst. Men vad händer om du skadar dig så att du tillfälligt, eller permanent, inte kan utöva din idrott? Får du lön ändå eller står du utan inkomst under din skadeperiod?

För detta finns det olika inkomstbortfallsförsäkringar som kan tecknas av antingen klubben eller den enskilde idrottaren:

Tillfälligt inkomst­bortfall:

Du får ersättning från försäkringen under den tid som du är borta från din idrott p.g.a. skada eller sjukdom. Vanligtvis är det en karenstid på 30 dagar och det betalas ut ersättning i max 12 månader.

Permanent inkomst­bortfall

Om du skadar dig eller får en sjukdom som gör att du aldrig mer kan utöva idrotten som ditt yrke får du ersättning från försäkringsbolaget i form av ett engångsbelopp. Försäkringsbeloppet ska motsvara framtida inkomstförluster p.g.a. att karriären fick avslutas i förtid.

Vill du veta mer? Kontakta Gunnar Ageskär på gunnar.ageskar@provinsinsurance.se

Juridisk Information 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB