Sjukvård

Med en bra sjukvårdsförsäkring ges tillgång till snabb vård och rehabträning hos specialister på kliniker över hela Sverige.

För idrottsutövaren är vikten att snabbt komma tillbaka efter en skada helt avgörande för den fortsatta karriären.
 
En rätt utformad sjukvårdsförsäkring kan då vara skillnaden mellan att gå skadad en hel säsong eller komma igång med rehabträning på bara några dagar/veckor.
Sjukvårdsförsäkringen ska ge tillgång till snabb vård hos specialister på kliniker över hela Sverige.

Beroende på i vilken fas av din karriär du befinner dig i finns det idag på marknaden olika produkter som möter allt från breddidrottarens behov till behovet som en idrottare i världsklass har.
 
Sjukvårdsförsäkring kan tecknas på flera sätt; den enskilde idrottaren, klubben som tecknar för ett helt lag eller förbundet som tecknar för sina landslag.

Vill du veta mer? Kontakta Gunnar Ageskär på gunnar.ageskar@provinsinsurance.se

Juridisk Information 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB