Samman­ställning
& revision

Överblick över företagets hela försäkringsstruktur

Med sammanställning får du en överblick över företagets hela försäkringsstruktur.
Provins Insurance sammanställning avser exempelvis omfattning, självrisknivåer och premienivå, men även villkor och eventuella säkerhetsföreskrifter.

Regelbundet genomför Provins Insurance en ”revision” för att säkerställa att försäkringsskyddet har rätt omfattning.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB