Kapital­försäkring
– Placering

Provins Insurance hjälper dig med placeringar av Kapitalförsäkring.

Hur är du som investerare?

  • Aktiv?
  • Mindre aktiv?
  • Vilka risker vill du ta?
  • Hur länge vill du spara?

Traditionell livförsäkring

Detta är ursprungsmodellen för försäkring där kapitalet förvaltas relativt konservativt i en kollektiv fond. Försäkringsbolagen garanterar en viss avkastning. All vinst i fonden delas ut som återbäring till försäkringstagarna.
 
Under goda år sparas en del av vinsten för att användas under sämre tider. På så sätt får man en någorlunda jämn avkastning över åren.

Fondförsäkring

I fondförsäkring garanteras ingen lägst avkastning utan kunden får själv ta all placeringsrisk. Kunden kan välja mellan olika fonder (antalet varierar beroende på försäkringsbolag). Sparformen passar bättre den aktive spararen som vill byta fonder emellanåt. Det uppstår ingen reavinstskatt vid fondbyten eller uttag.

Depåförsäkring

Detta är en utveckling av fondförsäkringen men i stället för att välja ett antal fonder som försäkringsbolagen anvisar, kan kunden investera i praktiskt taget vilket värdepapper som helst och på så sätt bygga upp sin egen aktieportfölj. Det uppstår ingen reavinstskatt vid försäljning eller uttag.

Skatteregler i kapital­försäkring

  • Premien är inte avdragsgill
  • Utbetalningarna från försäkringen är skattefria
  • Reavinst och utdelningar är skattefria
  • En schablonskatt (avkastningsskatt) erlägges varje år.
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB