Hedge­fonder

Hedgefonder är ett samlingsbegrepp för fonder som har friare placeringsregler än traditionella fonder.

De har det gemensamt att de är inriktade på absolut avkastning, till skillnad från vanliga aktie- och räntefonder som ofta strävar efter att överträffa ett jämförelseindex. Målsättningen för hedgefonder är att skall prestera positiv avkastning, oavsett om ränte- eller aktiemarknaden går upp eller ner.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB