Egendoms-­
försäkring

Egendoms­förskring för företagets egendom som byggnader, maskinerier och varor.

- Gäller när egendom plötsligt och oförutsett skadas.
- Gäller för företagets egendom såsom byggnader, maskinerier och varor.
- Gäller för ekonomisk förlust på grund av avbrottsskada.

Vad vi kan hjälpa er med

  • Analysera och anpassa försäkringsbehovet till den verksamhet Ni bedriver.
  • Fortlöpande uppdatera försäkringsskyddet om förändringar sker i verksamheten.
  • Hitta rätt försäkring i hela Världen.
  • Försäkra kund och leverantörsavbrott.
  • Upphandla försäkring med alternativa självrisker.
  • Utvärdera offerter.
  • Pressa försäkringskostnaden genom förslag till skadeförebyggande åtgärder
  • Bevakar att rätt ersättning betalas vid skada.
  • Utvärdera försäkringsbolagens soliditet.
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB