Egendoms-­
försäkring

Egendoms­förskring för företagets egendom som byggnader, maskinerier och varor.

- Gäller när egendom plötsligt och oförutsett skadas.
- Gäller för företagets egendom såsom byggnader, maskinerier och varor.
- Gäller för ekonomisk förlust på grund av avbrottsskada.

Vad vi kan hjälpa er med

 • Analysera och anpassa försäkringsbehovet till den verksamhet Ni bedriver.
 • Fortlöpande uppdatera försäkringsskyddet om förändringar sker i verksamheten.
 • Hitta rätt försäkring i hela Världen.
 • Försäkra kund och leverantörsavbrott.
 • Upphandla försäkring med alternativa självrisker.
 • Utvärdera offerter.
 • Pressa försäkringskostnaden genom förslag till skadeförebyggande åtgärder
 • Bevakar att rätt ersättning betalas vid skada.
 • Utvärdera försäkringsbolagens soliditet.

  Kontakta oss för mer information - Kontakta oss

  Juridisk Information 
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB