Sjukvårds­försäkring

Genom försäkringen får du tillgång till Sjukvård och kan anpassa vård och behandling efter de tider som passar bäst för dig.

Vård på dina villkor, helt enkelt. Som patient inom den offentliga sjukvården kan du ha oturen att få vänta i flera månader på behandling, och när tiden väl finns är det inte säkert att den passar in i din planering.

Vad försäkringen kan innehålla

  • Läkarvård och annan behandling
  • Operation och sjukhusvård
  • Eftervård
  • Resor och logi i samband med behandling
  • Läkemedel
  • Sjukvårdsrådgivning


Vissa försäkringsbolag ger dig möjlighet att medförsäkra make/sambo och barn.

Kontakta oss för mer information - Kontakta oss

Juridisk Information 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB