Licens­försäkring/
medlems­försäkring

Med en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning om du skadar dig själv eller dina tillhörigheter i samband med ditt idrottande.

De flesta idrottsförbund erbjuder sina medlemmar eller licensierade utövare en olycksfallsförsäkring som gäller under tiden du idrottar.
 
Försäkringen kan vara utformad på olika sätt beroende på vilken idrott det handlar om men generellt kan det sägas att:
Med en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning om du t.ex. behöver söka upp läkare eller skadar dina glasögon och kläder efter att du råkat ut för en olycka i samband med ditt idrottande.
 
Skulle du ha riktig otur och drabbas av en skada som ger bestående men får du ut en invaliditetsersättning från försäkringen.

Vill du veta mer? Kontakta Gunnar Ageskär på gunnar.ageskar@provinsinsurance.seJuridisk Information 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB