Reklamation
& klagomål

Vi prioriterar att du ska vara nöjd med det arbete som vi utför. Om du mot förmodan skulle känna att du inte är helt nöjd, kontakta oss.

Vi vill att du ska vara nöjd med det arbete vi utfört.
Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Söderberg & Partners / Provins Insurance som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller.
Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Söderberg & Partners.

När du framför klagomål skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare på Söderberg & Partners du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett.

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Söderberg & Partners ambition är att ett klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

 
Klagomålsansvarig
Klagomål | Söderberg & Partners

 

Tvistlösning

Som företagskund till  Söderberg & Partners AB har du möjlighet att få tvister prövade genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB